The Visitors 2020

The Visitors

9-11 oktober 2020, Centrifug, Konsthall C

For english please have a look at this link:

https://magalicunico.com/2020/10/17/2020-the-visitors/

The Visitors är en installation som består av en studiolampa, tre provrör fyllda med vattenfärg och femtio skulpturer baserade på den hotade fjärilsarten Monark som tillhör familjen praktfjärilar. Arten påträffas ibland i Sverige. På deras övervintringsområden i Florida och Mexiko samlas tusentals fjärilar på ett och samma träd.

Det har visats sig att vetenskapen vet mycket lite om deras migrationsmönster och hur de år efter år hittar tillbaka till deras övervintringsområden.

I ett experiment modifierade en forskare vingarnas teckning på en grupp praktfjärilar genom att addera eller måla bort prickarna. Detta fick oanade konsekvenser för hanens möjlighet att överleva och locka till sig en hona.

Under den konstnärliga processen fattas en mängd olika estetiska beslut. Kan estetiska syften förlikas med vetenskapliga forskningsprocesser? Fjärilarna målas med akvarell på papper och doppas sedan i het vax. Med en skalpell tas detaljerna fram på kroppen och på vingarna. Slutligen målar jag fjärilarna med pigment och schellack.De vita prickar som är karakteristiska för Monarkens vingteckning togs bort då de inte passade in i min konstnärliga tolkning. På ett estetiskt plan började min arbetsprocess alltmer likna vetenskapens manipulering av det levande.

https://www.konsthallc.se/en/program/the-visitors