Som en tunn linje mellan dig och mig

For english please click this link; https://magalicunico.com/2022/09/27/2022-som-en-tunn-linje-mellan-dig-och-mig/

Utställningen Som en tunn linje mellan dig och mig bygger vidare på teman; människan och naturen, det kontrollerbara och det oförutsägbara, där konstnären undersöker och problematiserar bestämda, kulturella föreställningar och vetenskapliga sanningar om det vi kallar natur.

Omedvetet eller medvetet upplever vi naturen genom våra kollektiva och subjektiva minnen. Präglade av vårt kulturella arv, förknippas naturen med mystik, andliga ritualer och ett förlorat paradis. Naturen blir en spegel att projicera både sina rädslor och önskningar på.

När naturen krymper och ekosystemen kollapsar söker vi tröst i våra minnen och lägger vår tilltro till vetenskapliga framsteg. 

Titeln Som en tunn linje mellan dig och mig syftar till det fysiska avståndet skapade av glaset som skiljer åskådaren från dioraman och växtligheten, på de botaniska institutionerna som Cunico hämtat inspiration ifrån- liksom till det avståndet som tycks bli allt större mellan vår civilisation och vårt ursprung.

Genom den konstnärliga processen blir verken en reflektion av en inre och en yttre värld som påminner om spegelns abstrakta rumslighet.

Vem eller vad befinner sig bakom glaset? 

Spegeln kan också vara en metafor för ett fönster mot något nytt och precis som i verken, erbjuda ett omvänt perspektiv bortom befintliga system och fysiska lager där vi tillåts reflektera över vår egen plats i ett större sammanhang.