Tyst Klang (Longing to a slightly unreal mood) Bångska Våningen 2019


tyst klang

Bångska våningen, stureplan 6,  Stockholm
2-15 mars, 2019

Magali Cunico kombinerar måleri med text och skulptur för att undersöka människans förmåga att minnas, förtränga, drömma och längta. Samtliga verk bär fysiska spår, små ”defekter”, liksom våra minnen som blir färgade av nya val och erfarenheter. Återkommande motiv är övergivna och förfallna miljöer som lämnar efter sig en vemodig och nostalgisk känsla. 500 år av kolonialism har både utformat och fragmenterat vår värld. I vår komplexa verklighet kan allting upplevas som osäkert och vacklande. Då kan sökandet till platser, ögonblick och mentala processer som på olika sätt påverkat våra liv, vara den trygga tillflyktsort som vi längtar till. Fantasi och drömmar är en ovärderlig drivkraft hos människan men kan också leda till eskapism och passivitet. Cunicos måleri ställer frågor, undersöker och blottlägger samtidigt som hon eftertänksamt låter suggestiva metaforer vävas in i måleriets långsamma process.