Landscape Paintings

I verken utmanas och omtolkas den avgränsande och den passiva blicken.

Vad är det vi ser och vad finns bortom det målade landskapet?

Sedan några år tillbaka, utforskar jag den komplexa relationen mellan människa och natur, genom att sätta vårt seende och representationen av natur i relation till varandra.

Den konstnärliga processen används som metod för att undersöka befintliga uppfattningar om natur och kultur och ifrågasätta systematisering och kategorisering av naturen.