Det Ondas Blommor / Evil Flowers(To lie, To Love, To Die)

Det Ondas Blommor Vargåkra inst.bild

Ondskans Blommor WIP.

Evil Flowers, installation views and detail, Vargåkra Gård Konsthall and WIP; Konsthall, 2017

To Lie, To Love, To Die

Det var dialogen med den tyska expressionist Emile Noldes verk Blummengarten som lade grunden för projektet. Verket Blummengarten är idag värd flera miljoner kronor och var i Moderna museets ägo fram till 2009. Verket visades vara nazistulen konst och efter många turer fick Moderna återlämna målningen till den familj som förlorat den under kriget. För ett par år sedan återlämnades ytterligare ett verk av Emil Nolde, Frauen im Blumengarten till de tidigare judiska ägarnas arvingar, denna gång av Lehmbruck-museum i Tyskland.

Installationsbild med skultpuren soldaten.bloggInstallation view, Vargåkra Gård Konsthall, 2017

Let Me Love You To Death; paper, glue, tempera and oil on linen, 104 x 64 cm

skulptur profilAm I good enough for you? ; self portrait in scale 1:1, plaster, petals, painted wooden box, 31 x 32,5 cm, 2017

Les fleurs du mal litenDet Ondas Blomma VI, paper, flour, plaster, salt, glue, tempera, oil and ink on linen, 63 x 43 cm, 2015-2016

6.hidden truth

don't hide.litenHidden truth
and Don’t hide; 72 x 46 cm and 114 x 92 cm, paper, glue, flour, plaster, salt, tempera and oil on linen, 2016-2017

Installationsbild Don't Hide Don't Forget Don't Get Lost

7.Don't forgetInstallation view; Don’t Hide, Don’t Forget, Don’t Get Lost and Don’t Forget; paper, flour, salt, glue, tempera and oil on linen, 98 x 91 cm, 2015-2017

Don’t Get Lost; paper, glue, salt, flour, tempera and oil on linen, 91 x 107 cm

“Finns det något samband mellan nutida massförstörelsen av konstskatter, en konstkupp i Verona, Noldes verk Blummengarten som gav upphov till en liten konstskandal i Stockholm, en konstauktion från 60 talet och det egna konstnärskapet?

Det finns inga enkla instruktioner för att begripa sig på vår samtid men det finns olika sätt att förhålla sig till den likaså till en bild, en händelse och slutligen en målning.”

installationsbild don't cheat och Alienated (kopia)Installation view; from left to right, Alienated III, Alienated II, Don’t Cheat, Don’t Erase and Alienated I, 2017

8. Konstlager IAlienated I, flour, plaster, paper, glue, salt, tempera and oil on linen, 71 x 50 cm, 2015-2016

7.Don't cheatDon’t Cheat ; 36 x 48 cm, paper, glue, tempera and oil on linen, 2016-2017

Alienated II;  paper, glue, tempera and oil on linen, 77 x 50 cm, 2016

 Don’t Lie; paper, glue, tempera and oil on linen, 58 x 53 cm, 2017,