Det Ondas Blommor / Evil Flowers(To lie, To Love, To Die)

 

Det Ondas Blommor Vargåkra inst.bild

Ondskans Blommor WIP.

Utsnitt bleedingEvil Flowers, installation views and detail, Vargåkra Gård Konsthall and WIP; Konsthall, 2017

Installationsbild med skultpuren soldaten.bloggInstallation view, Vargåkra Gård Konsthall, 2017

Let Me Love You To Death; paper, glue, tempera and oil on linen, 104 x 64 cm

skulptur profilAm I good enough for you? ; self portrait in scale 1:1, plaster, petals, painted wooden box, 31 x 32,5 cm, 2017

Les fleurs du mal litenDet Ondas Blomma VI, paper, flour, plaster, salt, glue, tempera, oil and ink on linen, 63 x 43 cm, 2015-2016

“Finns det något samband mellan nutida massförstörelsen av konstskatter, en konstkupp i Verona, Noldes verk Blummengarten som gav upphov till en liten konstskandal i Stockholm, en konstauktion från 60 talet och det egna konstnärskapet?

I ett försök att problematisera och definiera de kulturella och sociala strukturer som utformar vår verklighet och dess olika skikt, lägger Magali Cunico ihop de olika fragment i en sammanställning där verken samspelar med varandra. Genom måleriets långsamma process träder nya lager fram. Nya ”meningsbyggen” skapas. Retrospektivt, kommer dessa ”meningsbyggen” att omtolkas av betraktaren.

Det finns inga enkla instruktioner för att begripa sig på vår samtid men det finns olika sätt att förhålla sig till den likaså till en bild, en händelse och slutligen en målning.”

6.hidden truth

don't hide.litenHidden truth
and Don’t hide; 72 x 46 cm and 114 x 92 cm, paper, glue, flour, plaster, salt, tempera and oil on linen, 2016-2017

Installationsbild Don't Hide Don't Forget Don't Get Lost

7.Don't forgetInstallation view; Don’t Hide, Don’t Forget, Don’t Get Lost and Don’t Forget; paper, flour, salt, glue, tempera and oil on linen, 98 x 91 cm, 2015-2017

installationsbild don't cheat och Alienated (kopia)Installation view; from left to right, Alienated III, Alienated II, Don’t Cheat, Don’t Erase and Alienated I, 2017

8. Konstlager IAlienated I, flour, plaster, paper, glue, salt, tempera and oil on linen, 71 x 50 cm, 2015-2016

7.Don't cheatDon’t Cheat ; 36 x 48 cm, paper, glue, tempera and oil on linen, 2016-2017

Don't lieDon’t Lie; paper, glue, tempera and oil on linen, 53 x 58 cm, 2017